• Welkom bij EHtechniek
 • Pomptechniek
 • Machineveiligheid
 • Arbeidsmiddelen
 • Luchtbehandeling
 • Toetsing van functionaliteit en veiligheid. Objectief en met een getraind en ervaren oog. En gebruikmakend van de juiste criteria en instrumenten.

  Vaststellen dat voldaan is aan wet- en regelgeving. Weten dat functionarissen beschikken over doelmatige bedrijfsmiddelen. Die een maximale productiviteit mogelijk maken en de kans op interrupties minimaliseren.

  EHtechniek meet en weet. Zoekt en vindt. Beoordeelt en rapporteert.

 • Vloeistoffen zijn genadeloos.

  Om het even of het schoon of verontreinigd is, een vloeistof vindt en gaat zijn weg. Beheersing van vloeistofstromen verlangt gedegen kennis van pomptechnieken en leiding-systemen.

  Het is het specialisme van EHtechniek.

 • Aan alles op het raakvlak tussen machine en mens kleeft een risico.

  Om het even of het een complete basculebrug of een draaibank betreft, voor beide gelden strikte machinerichtlijnen, vastgelegd in de warenwet en de daarmee verbonden CE-normering.

  Toetsen aan machinerichtlijn is een van de primaire competenties van EHtechniek.

 • Het is een wonder hoe het brein van de mens een stuk gereedschap tot verlengstuk van het lichaam maakt.

  De tastzin verlegt zich van de vingertoppen naar de punt van de schroevendraaier, het evenwicht op een traptrede blijft schijnbaar moeiteloos in stand.

  De vanzelfsprekendheid in het gebruik van arbeidsmiddelen is tegelijk het grootste risico ervan.

 • De omgevingen waar EHtechniek haar werkzaamheden verricht zijn vaak besloten. Machinekamers, kelders, kasten of andere technische ruimte.

  Om hier mensen te kunnen laten werken is allereerst toevoer van frisse lucht nodig en heel vaak afvoer van verontreinigde lucht.

  Luchtbehandeling maakt onlosmakelijk deel uit van de activiteiten van EHtechniek en haar samenwerkingspartners.